HMSHost Norway har serveringssteder på ulike lufthavner i Norge. 

HMSHost Norway AS eies av HMSHost International, som utvikler og drifter serveringskonsepter på lufthavner over hele verden. I Norge opererer vi på ulike lufthavner; Oslo lufthavn Gardermoen og Stavanger lufthavn Sola.

HMSHost Norway AS er partner og leverandør av serveringskonsepter for Avinor og andre som driver lufthavner i det norske markedet. Vi tilbyr en bred portefølje med lokale, internasjonale og skreddersydde konsepter som er ettertraktet og skaper begeistring hos våre gjester.

Vårt selskap

HMSHost International er verdensledende leverandør av serveringskonsepter for reisende på blant annet lufthavner og togstasjoner. HMSHost International opererer i 31 land, har over 1000 lokasjoner og mer enn 4300 avdelinger. Selskapet har 54000 ansatte, 250 konsepter og 900 millioner gjester årlig.

Mission: Feeling good on the move

Vår mission er å gi de reisende gode reiseopplevelser slik at de når sin destinasjon gladere og mer fornøyd. Vi ønsker å skape gode gjesteopplevelser og begeistre våre gjester. Vi ønsker å bidra til en sømløs reise og vi har alle det samme oppdraget - å være et godt vertskap, både for gjester og kollegaer. 

BE PASSIONATE

Verdier

Våre verdier gjør oss i stand til å utføre vår mission og reflekteres i alt vi gjør.

 

BE PASSIONATE

Vi viser energi og entusiasme i hverdagen og sprer vår lidenskap for mat, drikke og strålende serviceopplevelser. Vårt mål er å være et godt vertskap for de reisende gjennom   samarbeid, involvering og omtanke.

 

BE RELIABLE

Vi skal være pålitelige, lojale og ta ansvar i møte med både gjester og kollegaer. Vi bruker vår erfaring og kunnskap til å utvikle, dele og følge beste praksis. Vi leverer som avtalt og går foran som et godt eksempel – hver gang.


BE OPEN

Vi behandler alle mennesker med respekt og integritet og har et inkluderende miljø preget av mangfold og åpenhet. Gjennom nysgjerrighet og kreativitet bidrar vi til nytenkning og innovasjon

 


SET THE PACE

Vi bidrar til gode resultater hver dag gjennom effektivitet, engasjement og innsats. Vi setter oss høye mål, tar ansvar for å nå dem og feirer strålende prestasjoner. Vi ser alltid etter muligheter til å bli bedre

 


KEEP IT SIMPLE

Vi velger smarte løsninger som bidrar til at vi når våre mål og gjør hverdagen enklere og mer effektiv. Vi oppmuntrer til initiativ og samarbeid for å ta gode beslutninger som sikrer det felles beste.